Netherlands

“De Nederlandse Grondwet van 1815 noemt het land Koninkrijk der Nederlanden. In de moderne taal heeft zich de naam Nederland doorgezet. De officiële naam van het land, Nederlanden, heeft ook het gebruik van het begrip Nederlands bevorderd. Een andere factor zal de Duitse taalwetenschap van de 19e eeuw zijn geweest, die het begrip Nederduits (Niederdeutsch) toepaste op de dialecten van Noord-Duitsland. Het begrip Nederduits was dus onprecies en dubbelzinnig. Het gebruik van het begrip Nederlands in plaats van Nederduits maakte dan duidelijk wat men bedoelde.” ( Origin: Wikipedia )


Transgender Nederland – De Landelijke Kontakt Groep Travestie en Transseksualiteit, afgekort LKG T&T, is een vereniging van en voor transgenders. Wij verstaan onder transgenders alle mensen binnen het hele spectrum van de verschillende uitingsvormen van travestie tot aan transseksualiteit. Ons doel is de emancipatie en integratie van transgenders te bevorderen door het bieden van een veilige ongedwongen ontmoetingsplaats, het organiseren van workshops en gespreksgroepen en het bevorderen van sociaal-maatschappelijke activiteiten door onze doelgroep. Wij streven naar sociale acceptatie door zoveel mogelijk zichtbaar te zijn, voorlichting te geven en hulp en ondersteuning te bieden.

Stichting Secret Garden – Secret Garden is een Stichting van homo-/bi-seksuelen/lesbische/transgender moslims en sympathisanten, gevestigd in Amsterdam

Transgender Netwerk – We mengen ons actief in de politieke discussie en geven handreikingen aan de beleidsmakers. Hierdoor komen transgenders steeds meer in het zicht van maatschappelijke organisaties en de overheid..

Transvisie – Transvisie, centrum voor genderdiversiteit, verleent hulp aan transseksuele en transgender mensen én aan hun omgeving (partners, familie, ouders, brusjes, etc). Dit doen we via diverse zelfhulpgroepen en via individuele gesprekken.

Transman.nl – Stichting Transman heeft een genderdiverse samenleving voor ogen, waaraan transmannen en hun partners net als iedereen kunnen deelnemen. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar dat is helaas niet altijd de praktijk. Veel transmannen moeten een lange weg afleggen, voordat ze de juiste behandeling en begeleiding krijgen. Soms raken transmannen hun baan kwijt of kunnen niet de gewenste opleiding volgen. Ook komt het voor dat familie en vrienden het contact verbreken.